Newsletter

Hãy đăng ký để nhận những tin tức mới nhất về sản phẩm và những thông tin chuyên ngành bổ ích

Đăng ký

Ý tưởng cho trái tim của ngôi nhà bạn

Cá tính làm bếp nào là bạn?
 • Bookmarks
 • Toàn cầu
 • Liên hệ

set_finetta_spinfront_30-50_1d_version2

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
 • <em>Ứng dụng</em>
 • <em>Ứng dụng</em>
 • <em>Kích thước lắp đặt</em> độ sâu lắp lọt lòng 560 mm
 • <em>Kích thước lắp đặt</em> độ sâu lắp lọt lòng 665 mm
 • <em>Kích thước lắp đặt</em> độ sâu lắp lọt lòng 560 mm
 • <em>Kích thước lắp đặt</em> độ sâu lắp lọt lòng 665 mm
 • <em>Quy cách khoan</em>
 • <em>Quy cách khoan</em>
 • <em>Trùm ngoài với nắp che mặt bên</em>
 • <em>Cánh tủ trong lắp lọt lòng</em>
 • <em>Cánh tủ lắp lọt lòng vào rãnh</em>
 • <em>Trùm ngoài với nắp che mặt bên</em>
 • <em>Cánh tủ trong lắp lọt lòng</em>
 • <em>Cánh tủ lắp lọt lòng vào rãnh</em>
 • <em>Trùm ngoài với nắp che mặt bên</em>
 • <em>Cánh tủ lắp lọt lòng vào rãnh</em>
Hoặc chọn các sản phẩm theo đặc điểm như bên dưới
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

Thêm vào danh sách yêu thích

Hãy chọn một sản phẩm

Chọn các đặc điểm của sản phẩm

Xem danh mục sản phẩm để chọn

Internal installation depth

18/10/2018

set_finetta_spinfront_30-50_1d_version2

For 1-leaf wooden pivot sliding doors, extremely easy installation, for door weights up to 30/50 kg, for door heights up to 1990/2700 mm

 • Ứng dụng

 • Ứng dụng

 • Kích thước lắp đặt độ sâu lắp lọt lòng 560 mm

  Hình chiếu từ trên khi đóng cửa

  xem các chú thích

  Công thức

  Chiều rộng tủ = Lb

  Chiều rộng cửa = Lp = Lb + 50

  Độ trùm của cửa tủ= Hm = Lp - 560 (665) + 126

 • Kích thước lắp đặt độ sâu lắp lọt lòng 665 mm

  Hình chiếu từ trên khi đóng cửa

  xem các chú thích

  Công thức

  Chiều rộng tủ = Lb

  Chiều rộng cửa = Lp = Lb + 50

  Độ trùm của cửa tủ= Hm = Lp - 560 (665) + 126

 • Kích thước lắp đặt độ sâu lắp lọt lòng 560 mm

  Hình chiếu từ trên khi mở cửa

  xem các chú thích

  Công thức

  Chiều rộng tủ = Lb

  Chiều rộng cửa = Lp = Lb + 50

  Độ trùm của cửa tủ= Hm = Lp - 560 (665) + 126

 • Kích thước lắp đặt độ sâu lắp lọt lòng 665 mm

  Hình chiếu từ trên khi mở cửa

  xem các chú thích

  Công thức

  Chiều rộng tủ = Lb

  Chiều rộng cửa = Lp = Lb + 50

  Độ trùm của cửa tủ= Hm = Lp - 560 (665) + 126

 • Quy cách khoan

  Chiều cao cửa 1990-2200 mm

 • Quy cách khoan

  Chiều cao cửa 2.200-2.700 mm

 • Trùm ngoài với nắp che mặt bên

 • Cánh tủ trong lắp lọt lòng

 • Cánh tủ lắp lọt lòng vào rãnh

 • xem các chú thích

  Chiều sâu của tủ 560 [665] mm

 • Trùm ngoài với nắp che mặt bên

  xem các chú thích

  A = độ dày cửa tủ

  H = 1.990–2.200 (2.200–2.700) mm

 • Cánh tủ trong lắp lọt lòng

  xem các chú thích

  A = độ dày cửa tủ

  H = 1.990–2.200 (2.200–2.700) mm

 • Cánh tủ lắp lọt lòng vào rãnh

  xem các chú thích

  A = độ dày cửa tủ

  H = 1.990–2.200 (2.200–2.700) mm

 • Trùm ngoài với nắp che mặt bên

  xem các chú thích

  A = độ dày cửa tủ

 • Cánh tủ lắp lọt lòng vào rãnh

  xem các chú thích

  A = độ dày cửa tủ

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.