set_finetta_spinfront_30-50_1d_version2

 • Có tài liệu hướng dẫn.
  Hãy chọn một sản phẩm.
Hỗ trợ

Hỗ trợ

Còn đủ số lượng hàng yêu cầu.
Số lượng hàng có hạn.
Hết hàng.

Lưu ý:
Để nhận được hàng sớm vui lòng chọn 'Ngay khi có hàng' tại trang thanh toán.

NONE Tối thiểu 1
See Required Products
19/06/2019

BỘ CỬA XẾP 1 CÁNH SPINFRON

 • Ứng dụng

 • Ứng dụng

 • Kích thước lắp đặt độ sâu lắp lọt lòng 560 mm

 • Kích thước lắp đặt độ sâu lắp lọt lòng 665 mm

 • Kích thước lắp đặt độ sâu lắp lọt lòng 560 mm

 • Kích thước lắp đặt độ sâu lắp lọt lòng 665 mm

 • Chiều cao cửa 1990-2200 mm

 • Quy cách khoan

  Chiều cao cửa 2.200-2.700 mm

 • Trùm ngoài với nắp che mặt bên

 • Cánh tủ trong lắp lọt lòng

 • Cánh tủ lắp lọt lòng vào rãnh

 • Trùm ngoài với nắp che mặt bên

 • Cánh tủ trong lắp lọt lòng

 • Cánh tủ lắp lọt lòng vào rãnh

 • Trùm ngoài với nắp che mặt bên

 • Cánh tủ lắp lọt lòng vào rãnh

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.