set_finetta_spinfront_30-50_1d_version2

1 of 23
2 of 23
3 of 23
4 of 23
5 of 23
6 of 23
7 of 23
8 of 23
9 of 23
10 of 23
11 of 23
12 of 23
13 of 23
14 of 23
15 of 23
16 of 23
17 of 23
18 of 23
19 of 23
20 of 23
21 of 23
22 of 23
23 of 23
 • <em>Ứng dụng</em>
 • <em>Ứng dụng</em>
 • <em>Kích thước lắp đặt</em> độ sâu lắp lọt lòng 560 mm
 • <em>Kích thước lắp đặt</em> độ sâu lắp lọt lòng 665 mm
 • <em>Kích thước lắp đặt</em> độ sâu lắp lọt lòng 560 mm
 • <em>Kích thước lắp đặt</em> độ sâu lắp lọt lòng 665 mm
 • <em>Quy cách khoan</em>
 • <em>Trùm ngoài với nắp che mặt bên</em>
 • <em>Cánh tủ trong lắp lọt lòng</em>
 • <em>Cánh tủ lắp lọt lòng vào rãnh</em>
 • <em>Trùm ngoài với nắp che mặt bên</em>
 • <em>Cánh tủ trong lắp lọt lòng</em>
 • <em>Cánh tủ lắp lọt lòng vào rãnh</em>
 • <em>Trùm ngoài với nắp che mặt bên</em>
 • <em>Cánh tủ lắp lọt lòng vào rãnh</em>
Tài liệu hướng dẫn
 • Có tài liệu hướng dẫn.
  Hãy chọn một sản phẩm.
Hỗ trợ

Hỗ trợ

Còn đủ số lượng hàng yêu cầu.
Số lượng hàng có hạn.
Hết hàng.

Lưu ý:
Để nhận được hàng sớm vui lòng chọn 'Ngay khi có hàng' tại trang thanh toán.

NONE
See Required Products
21/04/2019

BỘ CỬA XẾP 1 CÁNH SPINFRON

For 1-leaf wooden pivot sliding doors, extremely easy installation, for door weights up to 30/50 kg, for door heights up to 1990/2700 mm,

 • Ứng dụng

 • Ứng dụng

 • Kích thước lắp đặt độ sâu lắp lọt lòng 560 mm

 • Kích thước lắp đặt độ sâu lắp lọt lòng 665 mm

 • Kích thước lắp đặt độ sâu lắp lọt lòng 560 mm

 • Kích thước lắp đặt độ sâu lắp lọt lòng 665 mm

 • Chiều cao cửa 1990-2200 mm

 • Quy cách khoan

  Chiều cao cửa 2.200-2.700 mm

 • Trùm ngoài với nắp che mặt bên

 • Cánh tủ trong lắp lọt lòng

 • Cánh tủ lắp lọt lòng vào rãnh

 • Trùm ngoài với nắp che mặt bên

 • Cánh tủ trong lắp lọt lòng

 • Cánh tủ lắp lọt lòng vào rãnh

 • Trùm ngoài với nắp che mặt bên

 • Cánh tủ lắp lọt lòng vào rãnh

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.