set_finetta_spinfront_30-50_1d_version2

1 of 22
2 of 22
3 of 22
4 of 22
5 of 22
6 of 22
7 of 22
8 of 22
9 of 22
10 of 22
11 of 22
12 of 22
13 of 22
14 of 22
15 of 22
16 of 22
17 of 22
18 of 22
19 of 22
20 of 22
21 of 22
22 of 22
 • <em>Ứng dụng</em>
 • <em>Ứng dụng</em>
 • <em>Kích thước lắp đặt</em> độ sâu lắp lọt lòng 560 mm
 • <em>Kích thước lắp đặt</em> độ sâu lắp lọt lòng 665 mm
 • <em>Kích thước lắp đặt</em> độ sâu lắp lọt lòng 560 mm
 • <em>Kích thước lắp đặt</em> độ sâu lắp lọt lòng 665 mm
 • <em>Quy cách khoan</em>
 • <em>Trùm ngoài với nắp che mặt bên</em>
 • <em>Cánh tủ trong lắp lọt lòng</em>
 • <em>Cánh tủ lắp lọt lòng vào rãnh</em>
 • <em>Trùm ngoài với nắp che mặt bên</em>
 • <em>Cánh tủ trong lắp lọt lòng</em>
 • <em>Cánh tủ lắp lọt lòng vào rãnh</em>
 • <em>Trùm ngoài với nắp che mặt bên</em>
 • <em>Cánh tủ lắp lọt lòng vào rãnh</em>
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm
Tài liệu hướng dẫn
 • Có tài liệu hướng dẫn.
  Hãy chọn một sản phẩm.
18/02/2019

BỘ CỬA XẾP 1 CÁNH SPINFRON

For 1-leaf wooden pivot sliding doors, extremely easy installation, for door weights up to 30/50 kg, for door heights up to 1990/2700 mm,

 • Ứng dụng

 • Ứng dụng

 • Kích thước lắp đặt độ sâu lắp lọt lòng 560 mm

 • Kích thước lắp đặt độ sâu lắp lọt lòng 665 mm

 • Kích thước lắp đặt độ sâu lắp lọt lòng 560 mm

 • Kích thước lắp đặt độ sâu lắp lọt lòng 665 mm

 • Chiều cao cửa 1990-2200 mm

 • Quy cách khoan

  Chiều cao cửa 2.200-2.700 mm

 • Trùm ngoài với nắp che mặt bên

 • Cánh tủ trong lắp lọt lòng

 • Cánh tủ lắp lọt lòng vào rãnh

 • Trùm ngoài với nắp che mặt bên

 • Cánh tủ trong lắp lọt lòng

 • Cánh tủ lắp lọt lòng vào rãnh

 • Trùm ngoài với nắp che mặt bên

 • Cánh tủ lắp lọt lòng vào rãnh

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.