Varianta, đầu hình trụ, PZ, thép, có ren, cho lỗ khoan gỗ Ø 5 mm

Mạ kẽm, độ dài: 16 mm, đầu bắt vít: Rãnh chéo PZ2, Hộp nhỏ (Orga-Box)

013.20.949

Varianta, đầu hình trụ, PZ, thép, có ren, cho lỗ khoan gỗ Ø 5 mm
1 of 2
Varianta, đầu hình trụ, PZ, thép, có ren, cho lỗ khoan gỗ Ø 5 mm
2 of 2

Mạ kẽm, độ dài: 16 mm, đầu bắt vít: Rãnh chéo PZ2, Hộp nhỏ (Orga-Box)

013.20.949

Mã sản phẩm 013.20.949
PCMin 100
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm
cho thanh trượt hộc tủ Variant, tấm gắn chữ thập, mối liên kết tủ và phụ kiện kết nối

Bề mặt hoàn thiện/ Màu sắc

Mạ kẽm

Sử dụng

Rãnh chéo PZ2

Ren

Ren toàn phần
bước ren 2,2 mm
đường kính ren Ø 6,0 mm
đường kính thân Ø 4,6 mm

Loại đầu

Vít đầu hình trụ
Tài liệu hướng dẫn
  15/02/2019

  Varianta, đầu hình trụ, PZ, thép, có ren, cho lỗ khoan gỗ Ø 5 mm

  Mạ kẽm, độ dài: 16 mm, đầu bắt vít: Rãnh chéo PZ2, Hộp nhỏ (Orga-Box)

  Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

  Lưu ý

  Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.