TAY NÂNG CÁNH TỦ =KL 225MM

365.75.710

1 of 4
2 of 4
3 of 4
4 of 4
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

365.75.710

Mã sản phẩm 365.75.710
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm
Tài liệu hướng dẫn
16/12/2018

TAY NÂNG CÁNH TỦ =KL 225MM

  • (1) tay nâng, (2) mặt đáy, xác định kích thước C bằng cách lắp thử

  • (1) tay nâng, (3) mặt bên

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.