Thực hiện

Chúng tôi hiểu rằng việc thực hiện một dự án cũng không kém phần quan trọng so với giai đoạn lên kế hoạch, do đó chúng tôi sẽ phân phối các sản phẩm từ mạng lưới quốc tế của mình.

Đã kinh qua nhiều dự án, chúng tôi học được rằng các dự án lớn đòi hỏi sự linh hoạt và các quy trình rõ ràng, và với tiêu chí này, chúng tôi đã xây dựng hệ thống triển khai dự án của mình. Trong giai đoạn này, chúng tôi cung cấp:

• Quy trình đặt hàng dễ dàng trực tiếp thông qua nhóm Kinh doanh Dự án.

• Hỗ trợ hậu cần để đáp ứng yêu cầu của bạn, ở mọi giai đoạn của chương trình.

• Hỗ trợ đào tạo và cài đặt cho nhóm của bạn trên trang web.

• Vì chúng tôi là một phần của Tập đoàn, chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ hỗ trợ phối hợp bất cứ nơi nào dự án của bạn diễn ra.

• Tiếp tục hỗ trợ cho tất cả các phần khác, giúp dự án của bạn được đảm bảo tiến độ và hoàn thành.

Liên hệ với nhóm Dự án của chúng tôi để biết thêm thông tin.