Đăng ký tài khoản mua hàng trực tuyến

Vui lòng ghi đầy đủ và chính xác các thông tin sau để Häfele có thể xác nhận và sớm gửi thông tin đăng nhập đến Quý khách.

(*) Lưu ý: Tài khoản mua hàng trực tuyến tại hafele.com.vn chỉ áp dụng cho các khách hàng doanh nghiệp của Hafele. Nếu bạn là khách hàng cá nhân, vui lòng truy cập website hafelehome.com.vn để mua sắm trực tuyến.

*Các trường bắt buộc

Tên công ty
Mã số thuế công ty
Mã khách hàng
Họ *
Tên *

Tên đường, Số nhà
Mã bưu chính, Thành phố
E-mail *
Số điện thoại *
Quốc gia

Nội dung
Please enter your message here.