Đăng ký tài khoản mua hàng trực tuyến

Vui lòng ghi đầy đủ và chính xác các thông tin sau để Häfele có thể xác nhận và sớm gửi thông tin đăng nhập đến Quý khách.

(*) Lưu ý: Tài khoản mua hàng trực tuyến tại hafele.com.vn chỉ áp dụng cho các khách hàng doanh nghiệp của Hafele.

*Các trường bắt buộc

Tên công ty
Mã số thuế công ty
Mã khách hàng*
Họ*
Tên*

Tên đường
Số nhà
Mã bưu chính
Thành phố
E-mail*
Số điện thoại*

Nội dung
Please enter your message here.