Đăng ký tài khoản mua hàng trực tuyến

Vui lòng ghi đầy đủ và chính xác các thông tin sau để Häfele có thể xác nhận và sớm gửi thông tin đăng nhập đến Quý khách.

(*) Lưu ý: Tài khoản mua hàng trực tuyến tại hafele.com.vn chỉ áp dụng cho các khách hàng doanh nghiệp của Hafele. Nếu bạn là khách hàng cá nhân, vui lòng truy cập website hafelehome.com.vn để mua sắm trực tuyến.

*Các trường bắt buộc

Tên công ty *
Mã số thuế công ty *
Mã khách hàng
Họ *
Tên *

Tên đường, Số nhà *
Mã bưu chính, Thành phố *
E-mail *
Số điện thoại *
Quốc gia *

Nội dung
Please enter your message here.