Bản lề cửa đi

1 - 12 từ 28 kết quả trong Bản lề cửa đi
P-01299088 product photo Clearance

Bản lề lá, Cho cửa trong nhà phẳng lên tới 120 kg, Startec

Xem
P-00862548 product photo

Bản lề lá, kích thước 127 mm, trọng lượng cửa ≤80 kg

Mã sản phẩm 926.13.903
Xem 1 sản phẩm
Thêm vào danh sách yêu thích

Bitte melden Sie sich an, um Produkte auf Ihrem Merkzettel zu speichern.

P-01498873 product photo

Bản lề phẳng

Mã sản phẩm 926.96.100
Xem 1 sản phẩm
Thêm vào danh sách yêu thích

Bitte melden Sie sich an, um Produkte auf Ihrem Merkzettel zu speichern.

P-01530786 product photo

Bản lề lá, 2 vòng bi, inox 304, kích thước: 102 x 76 x 2,5 mm

Mã sản phẩm 921.17.142
Xem 1 sản phẩm
Thêm vào danh sách yêu thích

Bitte melden Sie sich an, um Produkte auf Ihrem Merkzettel zu speichern.

P-01530791 product photo

Bản lề lá, 2 vòng bi, inox 316, kích thước: 27 x 89 x 3 mm

Xem
P-01530796 product photo

Bản lề lá, 2 vòng bi, kích thước: 102 x 76 x 3 mm

Xem
P-01530798 product photo

Bản lề lá, 2 vòng bi, inox 304, kích thước: 127 x 89 x 3 mm

Xem
P-01530799 product photo

Bản lề lá, 4 vòng bi, inox 304, kích thước: 127 x 89 x 3 mm

Xem
P-00862572 product photo

Bản lề, âm, cho cửa nội thất phẳng

Xem
P-00862922 product photo

Bản lề bật hai chiều, kích thước 125 mm, Startec, cho cửa trong nhà

Mã sản phẩm 927.97.060
Xem 1 sản phẩm
Thêm vào danh sách yêu thích

Bitte melden Sie sich an, um Produkte auf Ihrem Merkzettel zu speichern.

P-00926606 product photo

Bản lề bật hai chiều, kích thước 102 mm, Startec, cho cửa trong nhà

Xem
P-01530575 product photo

Bản lề lá, 2 vòng bi, inox 304, kích thước: 102 x 76 x 3 mm

Xem