Tay nắm tủ, tay nắm finger, hợp kim kẽm, thiết kế Häfele

Häfele Design, Model H2195

  • Có dữ liệu CAD.
    Hãy chọn một sản phẩm.

Bộ lọc

Complete your selection

Hỗ trợ

Hỗ trợ

Còn đủ số lượng hàng yêu cầu.
Số lượng hàng có hạn.
Hết hàng.

Lưu ý:
Để nhận được hàng sớm vui lòng chọn 'Ngay khi có hàng' tại trang thanh toán.

Tay nắm tủ, tay nắm finger, hợp kim kẽm, thiết kế Häfele

Häfele Design, Model H2195

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

10670240 product photo

Tay nắm tủ, tay nắm finger, hợp kim kẽm, thiết kế Häfele

Häfele Design, Model H2195, Xám đậm, Mạ thiếc, kích thước A: 124 mm, kích thước C: 64 mm

Mã sản phẩm 106.70.240
10670241 product photo

Tay nắm tủ, tay nắm finger, hợp kim kẽm, thiết kế Häfele

Häfele Design, Model H2195, Xám đậm, Mạ thiếc, kích thước A: 173 mm, kích thước C: 64 mm

Mã sản phẩm 106.70.241
10670250 product photo

Tay nắm tủ, tay nắm finger, hợp kim kẽm, thiết kế Häfele

Häfele Design, Model H2195, Mạ niken, xước, kích thước A: 124 mm, kích thước C: 64 mm

Mã sản phẩm 106.70.250
10670251 product photo

Tay nắm tủ, tay nắm finger, hợp kim kẽm, thiết kế Häfele

Häfele Design, Model H2195, Mạ niken, xước, kích thước A: 173 mm, kích thước C: 64 mm

Mã sản phẩm 106.70.251
10670260 product photo

Tay nắm tủ, tay nắm finger, hợp kim kẽm, thiết kế Häfele

Häfele Design, Model H2195, Xám đá phiến, kích thước A: 124 mm, kích thước C: 64 mm

Mã sản phẩm 106.70.260
Chi tiết sản phẩm

Khoảng cách lỗ mm

64

Vật liệu

Hợp kim kẽm
Corporate Office: Häfele America Co., 3901 Cheyenne Drive, Archdale, N.C. 27263
Phone: 800.423.3531, Fax: 800.325.6197, Local Phone: 336.434.2322, Email: info@haefeleamericas.com
04/12/2023