Dây dẫn nối dài, 500–2.000 mm, giữa bộ chuyển nguồn và đèn LED, 24 V – Loox

833.77.714

Dây dẫn nối dài, 500–2.000 mm, giữa bộ chuyển nguồn và đèn LED, 24 V – Loox
1 of 2
Dây dẫn nối dài, 500–2.000 mm, giữa bộ chuyển nguồn và đèn LED, 24 V – Loox
2 of 2

833.77.714

Mã sản phẩm 833.77.714
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Ứng dụng

Để nối dài dây dẫn của thiết bị tiêu thụ
Nhiều thông tin hơn
Required products

Dây dẫn nối dài, 500–2.000 mm, giữa bộ chuyển nguồn và đèn LED, 24 V – Loox


PCMin 1
Cần đặt tối thiểu 1 sản phẩm

Loox – bộ chuyển nguồn LED 24 V

Mã sản phẩm
Wattage
Stand-by power consumption
Life time
Number of connections
Thông số (L x W x H)
Wattage
Tài liệu hướng dẫn