Vít, Vít M4 đầu phẳng, rãnh chéo, mạ kẽm

022.45.234

Vít, Vít M4 đầu phẳng, rãnh chéo, mạ kẽm
1 of 2
Vít, Vít M4 đầu phẳng, rãnh chéo, mạ kẽm
2 of 2
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

022.45.234

Mã sản phẩm 022.45.234
PCMin 5,000
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Ứng dụng

V.d. để lắp tay nắm tủ và tay nắm tròn

Chất liệu

Thép

Bề mặt

Mạ kẽm

Ren

vít M4

Loại đầu

Đầu phẳng

Sử dụng

Rãnh chéo kết hợp
Tài liệu hướng dẫn
    16/12/2018

    Vít, Vít M4 đầu phẳng, rãnh chéo, mạ kẽm

    Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

    Lưu ý

    Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.