Vít dùng cho ứng dụng đặc biệt, Varianta, đầu bằng, PZ2, thép, bắt vào gỗ

Mạ niken , chiều dài: 13,5 mm, đầu bắt vít: Rãnh chéo PZ2, Túi lớn (Big-Pack)

012.15.724

Vít dùng cho ứng dụng đặc biệt, Varianta, đầu bằng, PZ2, thép, bắt vào gỗ
1 of 2
Vít dùng cho ứng dụng đặc biệt, Varianta, đầu bằng, PZ2, thép, bắt vào gỗ
2 of 2
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Mạ niken , chiều dài: 13,5 mm, đầu bắt vít: Rãnh chéo PZ2, Túi lớn (Big-Pack)

012.15.724

Mã sản phẩm 012.15.724
PCMin 5,000
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Ứng dụng

Bắt vít vào gỗ

Phù hợp cho

Cho lỗ khoan Ø 5 mm

Chất liệu

Thép

Bề mặt hoàn thiện/ Màu sắc

Nickel plated

Loại đầu

Vít đầu chìm

Ren

Ren toàn phần
bước ren 2,2 mm
đường kính ren Ø 6,2 mm
đường kính thân Ø 4,6 mm
Tài liệu hướng dẫn
21/01/2019

Vít dùng cho ứng dụng đặc biệt, Varianta, đầu bằng, PZ2, thép, bắt vào gỗ

For drill holes with Ø 5 mm, Mạ niken , chiều dài: 13,5 mm, đầu bắt vít: Rãnh chéo PZ2, Túi lớn (Big-Pack)

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.