Vỏ nối, Hệ thống Rafix Tab 20, nhựa, có khía

Cho độ dày gỗ 16 mm, độ sâu khoan D: 12.7 mm, khoảng cách A: 8 mm, màu be

263.09.437

Vỏ nối, Hệ thống Rafix Tab 20, nhựa, có khía
1 of 12
Vỏ nối, Hệ thống Rafix Tab 20, nhựa, có khía
2 of 12
Vỏ nối, Hệ thống Rafix Tab 20, nhựa, có khía
3 of 12
Vỏ nối, Hệ thống Rafix Tab 20, nhựa, có khía
4 of 12
Vỏ nối, Hệ thống Rafix Tab 20, nhựa, có khía
5 of 12
Vỏ nối, Hệ thống Rafix Tab 20, nhựa, có khía
6 of 12
Vỏ nối, Hệ thống Rafix Tab 20, nhựa, có khía
7 of 12
Vỏ nối, Hệ thống Rafix Tab 20, nhựa, có khía
8 of 12
Vỏ nối, Hệ thống Rafix Tab 20, nhựa, có khía
9 of 12
Vỏ nối, Hệ thống Rafix Tab 20, nhựa, có khía
10 of 12
Vỏ nối, Hệ thống Rafix Tab 20, nhựa, có khía
11 of 12
Vỏ nối, Hệ thống Rafix Tab 20, nhựa, có khía
12 of 12
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Cho độ dày gỗ 16 mm, độ sâu khoan D: 12.7 mm, khoảng cách A: 8 mm, màu be

263.09.437

Mã sản phẩm 263.09.437
PCMin 100
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Ứng dụng

Bas nối kệ

Chất liệu

Nhựa
Không kèm phụ kiện yếu tố thắt chặt
Nhiều thông tin hơn
Tài liệu hướng dẫn
21/01/2019

Vỏ nối, Hệ thống Rafix Tab 20, nhựa, có khía

Cho độ dày gỗ 16 mm, độ sâu khoan D: 12.7 mm, khoảng cách A: 8 mm, màu be

  • Rafix Tab 20

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.