Vỏ, bắt vít

40 x 58 x 12 (C x R x D), nhựa, màu đen

404.72.301

Vỏ, bắt vít
1 of 4
Vỏ, bắt vít
2 of 4
Vỏ, bắt vít
3 of 4
Vỏ, bắt vít
4 of 4

40 x 58 x 12 (C x R x D), nhựa, màu đen

404.72.301

Mã sản phẩm 404.72.301
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm
Tài liệu hướng dẫn
  15/02/2019

  Vỏ, bắt vít

  Infront for lightweight doors, for wooden sliding doors, door installation with clip system, for door weights up to 12 kg, 40 x 58 x 12 (C x R x D), nhựa, màu đen

  Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

  Lưu ý

  Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.