Thiết bị chống trật bánh, và chống rung, lắp đặt kiểu ấn vào

Thiết bị chống trật bánh, và chống rung, lắp đặt kiểu ấn vào
1 of 2
Thiết bị chống trật bánh, và chống rung, lắp đặt kiểu ấn vào
2 of 2
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products

415.13.051 BAS CHỐNG TRƯỢT RAY CHO CỬA

Cho độ dày kính: 8 mm, nhựa

Chi tiết sản phẩm

Lắp đặt

Dùng kẹp và bắt vít vào ray dẫn hướng

Chất liệu

Nhựa
Nhiều thông tin hơn
Tài liệu hướng dẫn
  • Có tài liệu hướng dẫn.
    Hãy chọn một sản phẩm.
18/02/2019

Thiết bị chống trật bánh, và chống rung, lắp đặt kiểu ấn vào

for Slido Design IF,

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.