Thanh treo tủ quần áo mở rộng, mở 3/4, bắt vít dưới kệ hoặc nóc tủ

807.45.030

Thanh treo tủ quần áo mở rộng, mở 3/4, bắt vít dưới kệ hoặc nóc tủ
1 of 3
Thanh treo tủ quần áo mở rộng, mở 3/4, bắt vít dưới kệ hoặc nóc tủ
2 of 3
Thanh treo tủ quần áo mở rộng, mở 3/4, bắt vít dưới kệ hoặc nóc tủ
3 of 3
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

807.45.030

Mã sản phẩm 807.45.030
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Type of pull out

Mở 3/4

Extension length

350

Lắp đặt

Bắt vít dưới kệ hoặc nóc tủ
Sản phẩm phụ và linh kiện
14/12/2018

Thanh treo tủ quần áo mở rộng, mở 3/4, bắt vít dưới kệ hoặc nóc tủ

Trend pull-out storage system

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.