Thanh treo quần áo Häfele Loox, Nhôm

mạ màu bạc, chất liệu: Nhôm

833.72.790

Thanh treo quần áo Häfele Loox, Nhôm
1 of 3
Thanh treo quần áo Häfele Loox, Nhôm
2 of 3
Thanh treo quần áo Häfele Loox, Nhôm
3 of 3
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

mạ màu bạc, chất liệu: Nhôm

833.72.790

Mã sản phẩm 833.72.790
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm
Tài liệu hướng dẫn
  14/12/2018

  Thanh treo quần áo Häfele Loox, Nhôm

  light opening 40°, mạ màu bạc, chất liệu: Nhôm

  Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

  Lưu ý

  Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.