Thanh thoát hiểm, với thanh chốt dọc

Cho cửa 36" x 96"

911.56.035

Thanh thoát hiểm, với thanh chốt dọc
1 of 2
Thanh thoát hiểm, với thanh chốt dọc
2 of 2

Cho cửa 36" x 96"

911.56.035

Mã sản phẩm 911.56.035
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Standard

Tuân theo tiêu chuẩn ANSI A 156, cấp 3/UL được liệt kê
Tài liệu hướng dẫn
21/02/2019

Thanh thoát hiểm, với thanh chốt dọc

Panic exit device, in compliance with ANSI A 156, Startec, Cho cửa 36" x 96"

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.