Thanh ren, cho chốt âm Startec

Kích thước B: 610 mm

911.62.017

Thanh ren, cho chốt âm Startec
1 of 1
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Kích thước B: 610 mm

911.62.017

Mã sản phẩm 911.62.017
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Ứng dụng

Cho chốt âm Startec với tay xếp, âm

Chất liệu

Thép

Bề mặt

Bóng
Tài liệu hướng dẫn
  21/01/2019

  Thanh ren, cho chốt âm Startec

  With bolt work on one side, Kích thước B: 610 mm

  Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

  Lưu ý

  Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.