Newsletter

Hãy đăng ký để nhận những tin tức mới nhất về sản phẩm và những thông tin chuyên ngành bổ ích

Đăng ký

Ý tưởng cho trái tim của ngôi nhà bạn

Cá tính làm bếp nào là bạn?
  • Bookmarks
  • Toàn cầu
  • Liên hệ

Thanh dẫn hướng, thanh trượt bằng nhựa

Thanh dẫn hướng, thanh trượt bằng nhựa
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
  • Thanh dẫn hướng, cho cửa trong, với thanh trượt bằng nhựa
Hoặc chọn các sản phẩm theo đặc điểm như bên dưới
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

Thêm vào danh sách yêu thích

Hãy chọn một sản phẩm

Chọn các đặc điểm của sản phẩm

Xem danh mục sản phẩm để chọn

Bề mặt hoàn thiện/ Màu sắc

Galvanized

Chi tiết sản phẩm

Phiên bản

thanh trượt bằng nhựa

Chất liệu

Thép
22/10/2018

Thanh dẫn hướng, thanh trượt bằng nhựa

For Slido Classic VF

  • Thanh dẫn hướng, cho cửa trong, với thanh trượt bằng nhựa

    Kích thước áp dụng cho cửa dày 21 mm, kích thước trong ngoặc áp dụng cho cửa dày 27 mm

  • Kích thước áp dụng cho cửa dày 21 mm, kích thước trong ngoặc áp dụng cho cửa dày 27 mm

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.