Thanh chia ngăn kéo, FINELINE MOSAIQ

Bộ lọc

Complete your selection

Hỗ trợ

Hỗ trợ

Còn đủ số lượng hàng yêu cầu.
Số lượng hàng có hạn.
Hết hàng.

Lưu ý:
Để nhận được hàng sớm vui lòng chọn 'Ngay khi có hàng' tại trang thanh toán.

Thanh chia ngăn kéo, FINELINE MOSAIQ

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Thanh chia ngăn kéo, FINELINE MOSAIQ

Cho chiều rộng ngăn kéo 600 mm

Mã sản phẩm 556.05.414

Thanh chia ngăn kéo, FINELINE MOSAIQ

Cho chiều rộng ngăn kéo 900 mm

Mã sản phẩm 556.05.417

Thanh chia ngăn kéo, FINELINE MOSAIQ

Cho chiều rộng ngăn kéo 900 mm

Mã sản phẩm 556.05.418

Thanh chia ngăn kéo, FINELINE MOSAIQ

Cho chiều rộng ngăn kéo 1200 mm

Mã sản phẩm 556.05.419
Chi tiết sản phẩm

Chiều cao

Vật liệu

Màu sắc/lớp hoàn thiện

Corporate Office: Häfele America Co., 3901 Cheyenne Drive, Archdale, N.C. 27263
Phone: 800.423.3531, Fax: 800.325.6197, Local Phone: 336.434.2322, Email: info@haefeleamericas.com
30/01/2023