Thanh chia, Blum Orga-Line, cho Tandembox intivo Boxcover/Boxcap, chiều cao hệ thống L

Thanh chia, Blum Orga-Line, cho Tandembox intivo Boxcover/Boxcap, chiều cao hệ thống L
1 of 4
Thanh chia, Blum Orga-Line, cho Tandembox intivo Boxcover/Boxcap, chiều cao hệ thống L
2 of 4
Thanh chia, Blum Orga-Line, cho Tandembox intivo Boxcover/Boxcap, chiều cao hệ thống L
3 of 4
Thanh chia, Blum Orga-Line, cho Tandembox intivo Boxcover/Boxcap, chiều cao hệ thống L
4 of 4
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
 • <em>Ngăn chia với thanh chia dọc và khay chai</em>
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products

553.95.305 VÁCH NÂNG CẤP

màu terra đen, thép, chiều dài danh nghĩa: 500 mm

553.95.705 VÁCH NÂNG CẤP

màu trắng lụa, thép, chiều dài danh nghĩa: 500 mm

Chi tiết sản phẩm

Ứng dụng

Cho ray hộp Tandembox intivo

Chiều cao

46 mm

Lắp đặt

Kẹp ấn vào thành hộc tủ
Product Features

Lưu ý khi đặt hàng

Vui lòng đặt riêng 2 thanh chia ⓚ cho mỗi ngăn kéo và ngăn kéo lọt lòng Tandembox intivo.

Sản phẩm phụ và linh kiện
18/12/2018

Thanh chia, Blum Orga-Line, cho Tandembox intivo Boxcover/Boxcap, chiều cao hệ thống L

System component ⓚ,

 • Ngăn chia với thanh chia dọc và khay chai

 • xem các chú thích

  ⓚ thanh chia

  ⓛ thanh chia ngang

  ⓝ bộ bas thanh chia dọc

  ⓜ thanh chia dọc có thể điều chỉnh kích thước

  ⓞ khay chai

  ⓟ vách trung gian

  Thanh chia thành hộc tủ/vách trung gian

  A = chiều rộng tủ lọt lòng

  Y = chiều rộng tủ lọt lòng - 320 mm

  Z = 177 mm

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.