Thanh chia, Blum Orga-Line, cho Tandembox intivo/antaro

Thanh chia, Blum Orga-Line, cho Tandembox intivo/antaro
1 of 2
Thanh chia, Blum Orga-Line, cho Tandembox intivo/antaro
2 of 2
 • <em>Ngăn chia với thanh chia dọc và khay chai</em>
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Ứng dụng

Cho ray hộp Blum Tandembox antaro

Chất liệu

Nhôm

Model

Z40L1077A

Phân loại

Có thể rút ngắn

Chiều dài

1,077 mm

For cabinet width

tối đa 1,200 mm

Lắp đặt

Kẹp ấn vào bas thanh chia ⓝ
Mặt cắt: Chi tiết đệm
Product Features

Lưu ý khi đặt hàng

Vui lòng đặt hàng 1 bộ bas thanh chia ⓝ cho mỗi thanh chia.

Sản phẩm phụ và linh kiện
Tài liệu hướng dẫn
 • Compartment configuration with crossways divider

  Suggested configuration

  For nominal length mm

  270–450

  500–650

  For cabinet width 300–400 mm

  1 crossways divider ⓜ

  1 crossways divider holder set ⓝ

  2 crossways dividers ⓜ

  2 crossways divider holder sets ⓝ

  For cabinet width 450–600 mm

  1 crossways divider ⓜ

  1 crossways divider holder set ⓝ

  2 lengthways dividers ⓛ

  2 crossways dividers ⓜ

  2 crossways divider holder sets ⓝ

  3 lengthways dividers ⓛ

  For cabinet width 800–1200 mm

  1 crossways divider ⓜ

  1 crossways divider holder set ⓝ

  3 lengthways dividers ⓛ

  2 crossways dividers ⓜ

  2 crossways divider holder sets ⓝ

  6 lengthways dividers ⓛ

  Installation

  Cutting details for crossways divider

  A = internal cabinet width

  X = internal cabinet width – 91 mm

  Order reference

  Please order the divider profile ⓚ separately.

  18/02/2019

  Thanh chia, Blum Orga-Line, cho Tandembox intivo/antaro

  System component ⓜ,

  • Ngăn chia với thanh chia dọc và khay chai

  Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

  Lưu ý

  Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.