Thanh chắn bụi dạng chốt

Thanh chắn bụi dạng chốt
1 of 6
Thanh chắn bụi dạng chốt
2 of 6
Thanh chắn bụi dạng chốt
3 of 6
Thanh chắn bụi dạng chốt
4 of 6
Thanh chắn bụi dạng chốt
5 of 6
Thanh chắn bụi dạng chốt
6 of 6
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm
Tài liệu hướng dẫn
  23/01/2019

  Ron cửa, Startec

  • Hướng đóng mở trái tiêu chuẩn DIN

  • Tùy chọn: Được chuẩn bị cho chốt âm (Ø 10 mm, 5 x 13 mm bên dưới phẳng)

  Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

  Lưu ý

  Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.