Thanh đế, Blum Servo-Drive

chiều dài: 1.170 mm

554.99.116

Thanh đế, Blum Servo-Drive
1 of 2
Thanh đế, Blum Servo-Drive
2 of 2
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

chiều dài: 1.170 mm

554.99.116

Mã sản phẩm 554.99.116
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Chất liệu

Nhôm
Sản phẩm phụ và linh kiện
Tài liệu hướng dẫn
  20/01/2019

  Thanh đế, Blum Servo-Drive

  Automatic opening mechanism individual component (2), chiều dài: 1.170 mm

  Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

  Lưu ý

  Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.