Newsletter

Hãy đăng ký để nhận những tin tức mới nhất về sản phẩm và những thông tin chuyên ngành bổ ích

Đăng ký

Ý tưởng cho trái tim của ngôi nhà bạn

Cá tính làm bếp nào là bạn?
  • Bookmarks
  • Toàn cầu
  • Liên hệ

Thân Khoá, cho DT 700 và DT 710

Thân Khoá, cho DT 700 và DT 710
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
Hoặc chọn các sản phẩm theo đặc điểm như bên dưới
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

Thêm vào danh sách yêu thích

Hãy chọn một sản phẩm

Chọn các đặc điểm của sản phẩm

Xem danh mục sản phẩm để chọn

Forend width

Lắp đặt

Chi tiết sản phẩm

Ứng dụng

Cho cửa có rãnh (mặt thân khóa 20 mm) hoặc cho cửa phẳng (mặt thân khóa 24 mm)
Thích hợp cho cửa chống cháy và cửa kiểm soát khói

Forend

Tròn

Lever follower

9 mm

Distance

72 mm

Lắp đặt

hướng mở trái tiêu chuẩn DIN và hướng mở phải tiêu chuẩn DIN

Bề mặt

Mờ
vỏ khoá: Màu đen

Bao gồm

1 Thân khoá

1 Mặt thân khóa, tròn hoặc vuông, inox mờ hoặc màu đồng bóng, 2 vít bắt

1 Bas thân khóa phẳng, inox mờ hoặc màu đồng bóng (chỉ được cung cấp với độ dày mặt thân khóa 24 mm)

18/10/2018

Thân Khoá, cho DT 700 và DT 710

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.