Thân Khoá, cho DT 700 và DT 710

Thân Khoá, cho DT 700 và DT 710
1 of 2
Thân Khoá, cho DT 700 và DT 710
2 of 2
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Ứng dụng

Cho cửa có rãnh (mặt thân khóa 20 mm) hoặc cho cửa phẳng (mặt thân khóa 24 mm)
Thích hợp cho cửa chống cháy và cửa kiểm soát khói

Forend

Tròn

Lever follower

9 mm

Distance

72 mm

Lắp đặt

hướng mở trái tiêu chuẩn DIN và hướng mở phải tiêu chuẩn DIN

Bề mặt

Mờ
vỏ khoá: Màu đen
Product Features

Bao gồm

1 Thân khoá

1 Mặt thân khóa, tròn hoặc vuông, inox mờ hoặc màu đồng bóng, 2 vít bắt

1 Bas thân khóa phẳng, inox mờ hoặc màu đồng bóng (chỉ được cung cấp với độ dày mặt thân khóa 24 mm)

Tài liệu hướng dẫn
    16/02/2019

    Thân Khoá, cho DT 700 và DT 710

    Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

    Lưu ý

    Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.