Thân khoá, cho cửa bản lề, Startec, cấp 3, ruột khóa profile

Thân khoá, cho cửa bản lề, Startec, cấp 3, ruột khóa profile
1 of 8
Thân khoá, cho cửa bản lề, Startec, cấp 3, ruột khóa profile
2 of 8
Thân khoá, cho cửa bản lề, Startec, cấp 3, ruột khóa profile
3 of 8
Thân khoá, cho cửa bản lề, Startec, cấp 3, ruột khóa profile
4 of 8
Thân khoá, cho cửa bản lề, Startec, cấp 3, ruột khóa profile
5 of 8
Thân khoá, cho cửa bản lề, Startec, cấp 3, ruột khóa profile
6 of 8
Thân khoá, cho cửa bản lề, Startec, cấp 3, ruột khóa profile
7 of 8
Thân khoá, cho cửa bản lề, Startec, cấp 3, ruột khóa profile
8 of 8
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products

911.02.153 THÂN KHOÁ SASHLOCK, BS 55/72MM

Mặt thân khóa: 24 mm, tròn, inox mờ

Chi tiết sản phẩm

Ứng dụng

Dùng cho cửa có mộng hoặc cửa phẳng

Chất liệu

Mặt thân khóa, cò gió và chốt chết: Inox
vỏ khóa: Thép
hộp chốt chết: Nhựa

Type of locking

Chuẩn bị cho ruột khóa profile

Deadbolt

2 vòng

Phân loại

Dùng chìa mở

Forend

Tròn hoặc vuông

Lever follower

8 mm

Distance B

72 mm

Standard

Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EN 12209:2003

Class

3

S

8

1

0

F

2

B

C

2

0

Product Features

Bao gồm

1 thân khoá

1 bas thân khóa phẳng

2 hộp chốt chết

Tài liệu hướng dẫn
  • Có tài liệu kỹ thuật.
    Hãy chọn một sản phẩm.
  • Có link dẫn đến catalogue.
    Hãy chọn một sản phẩm.
16/12/2018

Thân khoá, cho cửa có bản lề, Startec, cấp 3, ruột khóa profile

for fire resistant/smoke control doors

  • Ruột khóa profile cho thân khóa, khoảng cách B: 72 mm

  • Độ dày mặt thân khóa 20 mm cửa có mộng

  • Độ dày mặt thân khóa 24 mm cửa phẳng

  • Bas thân khoá phẳng và hộp chốt chết

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.