Thân khoá chốt chết, cho cửa bản lề, Startec, ruột khóa profile

Mặt thân khóa: 24 mm, vuông, inox mờ

911.22.490

Thân khoá chốt chết, cho cửa bản lề, Startec, ruột khóa profile
1 of 4
Thân khoá chốt chết, cho cửa bản lề, Startec, ruột khóa profile
2 of 4
Thân khoá chốt chết, cho cửa bản lề, Startec, ruột khóa profile
3 of 4
Thân khoá chốt chết, cho cửa bản lề, Startec, ruột khóa profile
4 of 4
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Mặt thân khóa: 24 mm, vuông, inox mờ

911.22.490

Mã sản phẩm 911.22.490
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Ứng dụng

Cho cửa phẳng

Chất liệu

Mặt thân khóa và chốt chết: Inox
vỏ khóa: Thép
hộp chốt chết: Nhựa

Type of locking

Chuẩn bị cho ruột khóa profile

Deadbolt

2 vòng

Forend

vuông
Product Features

Bao gồm

1 thân khoá chốt chết

1 bas thân khóa phẳng

1 hộp chốt chết

13/12/2018

Thân khoá chốt chết, cho cửa bản lề, Startec, ruột khóa profile

Mặt thân khóa: 24 mm, vuông, inox mờ

  • Thân khoá chốt chết

  • Độ dày mặt thân khóa 24 mm cửa phẳng

  • Bas thân khoá phẳng và hộp chốt chết

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.