Thân khoá cò gió, cho cửa bản lề, Startec

Mặt thân khóa: 24 mm, vuông, inox mờ

911.23.370

Thân khoá cò gió, cho cửa bản lề, Startec
1 of 2
Thân khoá cò gió, cho cửa bản lề, Startec
2 of 2
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Mặt thân khóa: 24 mm, vuông, inox mờ

911.23.370

Mã sản phẩm 911.23.370
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Ứng dụng

Cho cửa phẳng

Chất liệu

Mặt thân khóa, cò gió: Inox
vỏ khóa: Thép
hộp chốt chết: Nhựa

Forend

vuông

Lever follower

8 mm
Product Features

Bao gồm

1 thân khoá cò gió

1 bas thân khóa phẳng

1 hộp chốt chết

16/01/2019

Thân khoá cò gió, cho cửa bản lề, Startec

Mặt thân khóa: 24 mm, vuông, inox mờ

  • Thân khoá cò gió

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.