Tay nắm tủ, tay nắm tủ, hợp kim kẽm, thiết kế Häfele, vuông

Clearance

Häfele Design model H1325

Clearance
  • Có dữ liệu CAD.
    Hãy chọn một sản phẩm.

Bộ lọc

Complete your selection

Hỗ trợ

Hỗ trợ

Còn đủ số lượng hàng yêu cầu.
Số lượng hàng có hạn.
Hết hàng.

Lưu ý:
Để nhận được hàng sớm vui lòng chọn 'Ngay khi có hàng' tại trang thanh toán.

Tay nắm tủ, tay nắm tủ, hợp kim kẽm, thiết kế Häfele, vuông

Häfele Design model H1325

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Tay nắm tủ, tay nắm tủ, hợp kim kẽm, thiết kế Häfele, vuông

Häfele Design model H1325, Mạ chrome bóng, khoảng cách A: 180 mm, khoảng cách B: 28 mm, khoảng cách C: 160 mm

Mã sản phẩm 110.34.286

Tay nắm tủ, tay nắm tủ, hợp kim kẽm, thiết kế Häfele, vuông

Häfele Design model H1325, Mạ chrome bóng, khoảng cách A: 212 mm, khoảng cách B: 28 mm, khoảng cách C: 192 mm

Mã sản phẩm 110.34.287

Tay nắm tủ, tay nắm tủ, hợp kim kẽm, thiết kế Häfele, vuông

Häfele Design model H1325, Đen mờ, khoảng cách A: 212 mm, khoảng cách B: 28 mm, khoảng cách C: 192 mm

Mã sản phẩm 110.34.387

Tay nắm tủ, tay nắm tủ, hợp kim kẽm, thiết kế Häfele, vuông

Häfele Design model H1325, Mạ niken xước mờ, khoảng cách A: 180 mm, khoảng cách B: 28 mm, khoảng cách C: 160 mm

Mã sản phẩm 110.34.686

Tay nắm tủ, tay nắm tủ, hợp kim kẽm, thiết kế Häfele, vuông

Häfele Design model H1325, Mạ niken xước mờ, khoảng cách A: 212 mm, khoảng cách B: 28 mm, khoảng cách C: 192 mm

Mã sản phẩm 110.34.687
Chi tiết sản phẩm

Ø ren

M4

Vật liệu

Hợp kim kẽm

Kiểu

Model H1325
Corporate Office: Häfele America Co., 3901 Cheyenne Drive, Archdale, N.C. 27263
Phone: 800.423.3531, Fax: 800.325.6197, Local Phone: 336.434.2322, Email: info@haefeleamericas.com
30/05/2023