Tay nắm tủ, tay nắm có đế, nhôm, vuông

  • Có dữ liệu CAD.
    Hãy chọn một sản phẩm.

Bộ lọc

Complete your selection

Hỗ trợ

Hỗ trợ

Còn đủ số lượng hàng yêu cầu.
Số lượng hàng có hạn.
Hết hàng.

Lưu ý:
Để nhận được hàng sớm vui lòng chọn 'Ngay khi có hàng' tại trang thanh toán.

Tay nắm tủ, tay nắm có đế, nhôm, vuông

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Tay nắm tủ, tay nắm có đế, nhôm, vuông

Khoảng cách A: 140 mm, khoảng cách B: 37 mm, khoảng cách C: 128 mm

Mã sản phẩm 110.74.922

Tay nắm tủ, tay nắm có đế, nhôm, vuông

Khoảng cách A: 172 mm, khoảng cách B: 37 mm, khoảng cách C: 160 mm

Mã sản phẩm 110.74.923

Tay nắm tủ, tay nắm có đế, nhôm, vuông

Khoảng cách A: 204 mm, khoảng cách B: 37 mm, khoảng cách C: 192 mm

Mã sản phẩm 110.74.924
Chi tiết sản phẩm

Màu sắc/lớp hoàn thiện

Vật liệu

Nhôm, Base: Nhôm
Corporate Office: Häfele America Co., 3901 Cheyenne Drive, Archdale, N.C. 27263
Phone: 800.423.3531, Fax: 800.325.6197, Local Phone: 336.434.2322, Email: info@haefeleamericas.com
04/06/2023