Tay nắm tủ, Tay nắm chữ D, hợp kim kẽm, thiết kế Häfele

Häfele Design model H1330

  • Có dữ liệu CAD.
    Hãy chọn một sản phẩm.

Bộ lọc

Complete your selection

Hỗ trợ

Hỗ trợ

Còn đủ số lượng hàng yêu cầu.
Số lượng hàng có hạn.
Hết hàng.

Lưu ý:
Để nhận được hàng sớm vui lòng chọn 'Ngay khi có hàng' tại trang thanh toán.

Tay nắm tủ, Tay nắm chữ D, hợp kim kẽm, thiết kế Häfele

Häfele Design model H1330

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Tay nắm tủ, Tay nắm chữ D, hợp kim kẽm, thiết kế Häfele

Häfele Design model H1330, Mạ chrome bóng, khoảng cách A: 172 mm, khoảng cách B: 34 mm, khoảng cách C: 160 mm

Mã sản phẩm 106.69.276

Tay nắm tủ, Tay nắm chữ D, hợp kim kẽm, thiết kế Häfele

Häfele Design model H1330, Mạ chrome bóng, khoảng cách A: 204 mm, khoảng cách B: 34 mm, khoảng cách C: 192 mm

Mã sản phẩm 106.69.277

Tay nắm tủ, Tay nắm chữ D, hợp kim kẽm, thiết kế Häfele

Häfele Design model H1330, Mạ niken xước mờ, khoảng cách A: 172 mm, khoảng cách B: 34 mm, khoảng cách C: 160 mm

Mã sản phẩm 106.69.676

Tay nắm tủ, Tay nắm chữ D, hợp kim kẽm, thiết kế Häfele

Häfele Design model H1330, Mạ niken xước mờ, khoảng cách A: 204 mm, khoảng cách B: 34 mm, khoảng cách C: 192 mm

Mã sản phẩm 106.69.677
Chi tiết sản phẩm

Ø ren

M4

Vật liệu

Hợp kim kẽm

Kiểu

Model H1330
Corporate Office: Häfele America Co., 3901 Cheyenne Drive, Archdale, N.C. 27263
Phone: 800.423.3531, Fax: 800.325.6197, Local Phone: 336.434.2322, Email: info@haefeleamericas.com
06/06/2023