Tay nắm tủ, tay nắm tủ, nhôm

khoảng cách A: 70 mm, khoảng cách B: 42 mm, khoảng cách C: 50 mm

124.02.220

Tay nắm tủ, tay nắm tủ, nhôm
1 of 6
Tay nắm tủ, tay nắm tủ, nhôm
2 of 6
Tay nắm tủ, tay nắm tủ, nhôm
3 of 6
Tay nắm tủ, tay nắm tủ, nhôm
4 of 6
Tay nắm tủ, tay nắm tủ, nhôm
5 of 6
Tay nắm tủ, tay nắm tủ, nhôm
6 of 6

khoảng cách A: 70 mm, khoảng cách B: 42 mm, khoảng cách C: 50 mm

124.02.220

Mã sản phẩm 124.02.220
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Bề mặt

Mạ chrome bóng
Có vít.
Tài liệu hướng dẫn
  18/02/2019

  Tay nắm tủ, tay nắm tủ, nhôm

  Tab Collection, khoảng cách A: 70 mm, khoảng cách B: 42 mm, khoảng cách C: 50 mm

  Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

  Lưu ý

  Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.