Tay nắm tủ, tay nắm tủ, hợp kim kẽm

Tay nắm tủ, tay nắm tủ, hợp kim kẽm
1 of 3
Tay nắm tủ, tay nắm tủ, hợp kim kẽm
2 of 3
Tay nắm tủ, tay nắm tủ, hợp kim kẽm
3 of 3
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products

103.84.203 TAY NẮM TỦ=KL,MẠ CROM BÓNG

khoảng cách A: 113 mm, khoảng cách B: 24 mm, khoảng cách C: 96 mm, khoảng cách D: 9 mm, mạ chrome, bóng

103.84.403 TAY NẮM TỦ=KL,MẠ CROM MỜ,

khoảng cách A: 113 mm, khoảng cách B: 24 mm, khoảng cách C: 96 mm, khoảng cách D: 9 mm, mạ chrome mờ

Chi tiết sản phẩm

Chất liệu

Hợp kim kẽm
16/12/2018

Tay nắm tủ, tay nắm tủ, hợp kim kẽm

Cornerstone Collection,

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.