Tay nắm tủ, Tay nắm nhôm có đế

Bộ lọc

Complete your selection

Bề mặt hoàn thiện/ Màu sắc

Khoảng cách A

Dim. C

Hỗ trợ

Hỗ trợ

Còn đủ số lượng hàng yêu cầu.
Số lượng hàng có hạn.
Hết hàng.

Lưu ý:
Để nhận được hàng sớm vui lòng chọn 'Ngay khi có hàng' tại trang thanh toán.

Tay nắm tủ, Tay nắm nhôm có đế

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Tay nắm tủ, Tay nắm nhôm có đế

Khoảng cách A: 186 mm, khoảng cách B: 31 mm, khoảng cách C: 160 mm, màu inox

Mã sản phẩm 106.60.014

Tay nắm tủ, Tay nắm nhôm có đế

Khoảng cách A: 218 mm, khoảng cách B: 31 mm, khoảng cách C: 192 mm, màu inox

Mã sản phẩm 106.60.016

Tay nắm tủ, Tay nắm nhôm có đế

Khoảng cách A: 346 mm, khoảng cách B: 31 mm, khoảng cách C: 320 mm, màu inox

Mã sản phẩm 106.60.018

Tay nắm tủ, Tay nắm nhôm có đế

Khoảng cách A: 186 mm, khoảng cách B: 31 mm, khoảng cách C: 160 mm, mạ chrome, bóng

Mã sản phẩm 106.60.214

Tay nắm tủ, Tay nắm nhôm có đế

Khoảng cách A: 218 mm, khoảng cách B: 31 mm, khoảng cách C: 192 mm, mạ chrome, bóng

Mã sản phẩm 106.60.216
Chi tiết sản phẩm

Dim. B

31 mm
Corporate Office: Häfele America Co., 3901 Cheyenne Drive, Archdale, N.C. 27263
Phone: 800.423.3531, Fax: 800.325.6197, Local Phone: 336.434.2322, Email: info@haefeleamericas.com
26/01/2022