Tay nắm tủ, Tay nắm D, nhôm, tròn

Mạ màu bạc

Bộ lọc

Complete your selection

Hỗ trợ

Hỗ trợ

Còn đủ số lượng hàng yêu cầu.
Số lượng hàng có hạn.
Hết hàng.

Lưu ý:
Để nhận được hàng sớm vui lòng chọn 'Ngay khi có hàng' tại trang thanh toán.

Tay nắm tủ, Tay nắm D, nhôm, tròn

Mạ màu bạc

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

10755925 product photo

Tay nắm tủ, Tay nắm D, nhôm, tròn

Mạ màu bạc, Kích thước A: 167 mm, Kích thước C: 128 mm

Mã sản phẩm 107.55.925
10755933 product photo

Tay nắm tủ, Tay nắm D, nhôm, tròn

Mạ màu bạc, Kích thước A: 199 mm, Kích thước C: 160 mm

Mã sản phẩm 107.55.933
10755935 product photo

Tay nắm tủ, Tay nắm D, nhôm, tròn

Mạ màu bạc, Kích thước A: 263 mm, Kích thước C: 224 mm

Mã sản phẩm 107.55.935
10755938 product photo

Tay nắm tủ, Tay nắm D, nhôm, tròn

Mạ màu bạc, Kích thước A: 359 mm, Kích thước C: 320 mm

Mã sản phẩm 107.55.938
Chi tiết sản phẩm

Màu sắc/lớp hoàn thiện

Màu bạc, mờ

Vật liệu

Nhôm
Corporate Office: Häfele America Co., 3901 Cheyenne Drive, Archdale, N.C. 27263
Phone: 800.423.3531, Fax: 800.325.6197, Local Phone: 336.434.2322, Email: info@haefeleamericas.com
05/12/2023