Tay nắm tủ, Tay nắm chữ D, nhôm

Bộ lọc

Complete your selection

Khoảng cách A

Dim. C

Hỗ trợ

Hỗ trợ

Còn đủ số lượng hàng yêu cầu.
Số lượng hàng có hạn.
Hết hàng.

Lưu ý:
Để nhận được hàng sớm vui lòng chọn 'Ngay khi có hàng' tại trang thanh toán.

Tay nắm tủ, Tay nắm chữ D, nhôm

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Tay nắm tủ, Tay nắm chữ D, nhôm

Khoảng cách A: 148 mm, khoảng cách B: 28 mm, khoảng cách C: 128 mm, hoàn thiện: mạ màu bạc

Mã sản phẩm 100.90.925

Tay nắm tủ, Tay nắm chữ D, nhôm

Khoảng cách A: 180 mm, khoảng cách B: 28 mm, khoảng cách C: 160 mm, hoàn thiện: mạ màu bạc

Mã sản phẩm 100.90.933

Tay nắm tủ, Tay nắm chữ D, nhôm

Khoảng cách A: 244 mm, khoảng cách B: 28 mm, khoảng cách C: 224 mm, hoàn thiện: mạ màu bạc

Mã sản phẩm 100.90.935

Tay nắm tủ, Tay nắm chữ D, nhôm

Khoảng cách A: 340 mm, khoảng cách B: 28 mm, khoảng cách C: 320 mm, hoàn thiện: mạ màu bạc

Mã sản phẩm 100.90.938
Chi tiết sản phẩm

Dim. B

28.0 mm

Bề mặt

Mạ màu bạc

Chất liệu

Nhôm

Dim. (A x B x C)

28 mm
Corporate Office: Häfele America Co., 3901 Cheyenne Drive, Archdale, N.C. 27263
Phone: 800.423.3531, Fax: 800.325.6197, Local Phone: 336.434.2322, Email: info@haefeleamericas.com
26/01/2022