Tay nắm tủ, Tay nắm chữ D, hợp kim kẽm, thiết kế Häfele

Häfele Design model H1310

  • Có dữ liệu CAD.
    Hãy chọn một sản phẩm.

Bộ lọc

Complete your selection

Hỗ trợ

Hỗ trợ

Còn đủ số lượng hàng yêu cầu.
Số lượng hàng có hạn.
Hết hàng.

Lưu ý:
Để nhận được hàng sớm vui lòng chọn 'Ngay khi có hàng' tại trang thanh toán.

Tay nắm tủ, Tay nắm chữ D, hợp kim kẽm, thiết kế Häfele

Häfele Design model H1310

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Tay nắm tủ, Tay nắm chữ D, hợp kim kẽm, thiết kế Häfele

Häfele Design model H1310, Đen mờ, khoảng cách A: 170 mm, khoảng cách B: 28 mm, khoảng cách C: 160 mm

Mã sản phẩm 110.34.306

Tay nắm tủ, Tay nắm chữ D, hợp kim kẽm, thiết kế Häfele

Häfele Design model H1310, Đen mờ, khoảng cách A: 202 mm, khoảng cách B: 28 mm, khoảng cách C: 192 mm

Mã sản phẩm 110.34.307

Tay nắm tủ, Tay nắm chữ D, hợp kim kẽm, thiết kế Häfele

Häfele Design model H1310, Màu trắng mờ, khoảng cách A: 170 mm, khoảng cách B: 28 mm, khoảng cách C: 160 mm

Mã sản phẩm 110.34.706

Tay nắm tủ, Tay nắm chữ D, hợp kim kẽm, thiết kế Häfele

Häfele Design model H1310, Màu trắng mờ, khoảng cách A: 202 mm, khoảng cách B: 28 mm, khoảng cách C: 192 mm

Mã sản phẩm 110.34.707
Chi tiết sản phẩm

Ø ren

M4

Vật liệu

Hợp kim kẽm

Kiểu

Model H1310
Sản phẩm phụ và linh kiện
Corporate Office: Häfele America Co., 3901 Cheyenne Drive, Archdale, N.C. 27263
Phone: 800.423.3531, Fax: 800.325.6197, Local Phone: 336.434.2322, Email: info@haefeleamericas.com
30/03/2023