Tay nắm tủ, tay nắm chữ D hợp kim kẽm, thiết kế Häfele

Tay nắm tủ, tay nắm chữ D hợp kim kẽm, thiết kế Häfele
1 of 12
Tay nắm tủ, tay nắm chữ D hợp kim kẽm, thiết kế Häfele
2 of 12
Tay nắm tủ, tay nắm chữ D hợp kim kẽm, thiết kế Häfele
3 of 12
Tay nắm tủ, tay nắm chữ D hợp kim kẽm, thiết kế Häfele
4 of 12
Tay nắm tủ, tay nắm chữ D hợp kim kẽm, thiết kế Häfele
5 of 12
Tay nắm tủ, tay nắm chữ D hợp kim kẽm, thiết kế Häfele
6 of 12
Tay nắm tủ, tay nắm chữ D hợp kim kẽm, thiết kế Häfele
7 of 12
Tay nắm tủ, tay nắm chữ D hợp kim kẽm, thiết kế Häfele
8 of 12
Tay nắm tủ, tay nắm chữ D hợp kim kẽm, thiết kế Häfele
9 of 12
Tay nắm tủ, tay nắm chữ D hợp kim kẽm, thiết kế Häfele
10 of 12
Tay nắm tủ, tay nắm chữ D hợp kim kẽm, thiết kế Häfele
11 of 12
Tay nắm tủ, tay nắm chữ D hợp kim kẽm, thiết kế Häfele
12 of 12
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products

110.34.306 TAY NẮM TỦ=KL,MÀU ĐEN MỜ,170X28MM

Đen mờ, khoảng cách A: 170 mm, khoảng cách B: 28 mm, khoảng cách C: 160 mm

110.34.307 TAY NẮM TỦ=KL,MÀU ĐEN MỜ,202X28MM

Đen mờ, khoảng cách A: 202 mm, khoảng cách B: 28 mm, khoảng cách C: 192 mm

110.34.706 TAY NẮM TỦ=KL, 170X28X18MM

Màu trắng mờ, khoảng cách A: 170 mm, khoảng cách B: 28 mm, khoảng cách C: 160 mm

110.34.707 TAY NẮM TỦ=KL MÀU TRẮNG, 202X28X18MM

Màu trắng mờ, khoảng cách A: 202 mm, khoảng cách B: 28 mm, khoảng cách C: 192 mm

Chi tiết sản phẩm
Sản phẩm phụ và linh kiện
20/01/2019

Tay nắm tủ, tay nắm chữ D hợp kim kẽm, thiết kế Häfele

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.