Tay nắm tủ, tay nắm chữ D hợp kim kẽm, thiết kế Häfele

Tay nắm tủ, tay nắm chữ D hợp kim kẽm, thiết kế Häfele
1 of 4
Tay nắm tủ, tay nắm chữ D hợp kim kẽm, thiết kế Häfele
2 of 4
Tay nắm tủ, tay nắm chữ D hợp kim kẽm, thiết kế Häfele
3 of 4
Tay nắm tủ, tay nắm chữ D hợp kim kẽm, thiết kế Häfele
4 of 4
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm
Tài liệu hướng dẫn
  • Có tài liệu kỹ thuật.
    Hãy chọn một sản phẩm.
21/01/2019

Tay nắm tủ, tay nắm chữ D hợp kim kẽm, thiết kế Häfele

192 mm CTC,

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.