Tay nắm tủ, tay nắm có đế, tròn, có 2 đế

Tay nắm tủ, tay nắm có đế, tròn, có 2 đế
1 of 2
Tay nắm tủ, tay nắm có đế, tròn, có 2 đế
2 of 2
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products

101.20.003 TAY NẮM TỦ=KL,MÀU INOX MỜ,

Khoảng cách A: 296 mm, khoảng cách B: 35 mm, khoảng cách C: 256 mm

101.20.005 TAY NẮM TỦ=KL,MÀU INOX MỜ,

Khoảng cách A: 500 mm, khoảng cách B: 35 mm, khoảng cách C: 460 mm

101.20.010 TAY NẮM TỦ 12x128X168MM, = KL

Khoảng cách A: 168 mm, khoảng cách B: 35 mm, khoảng cách C: 128 mm

101.20.013 TAY NẮM TỦ 12/328X35MM = KL

Khoảng cách A: 328 mm, khoảng cách B: 35 mm, khoảng cách C: 288 mm

101.20.014 TAY NẮM TỦ 12x350x390MM, = KL

Khoảng cách A: 392 mm, khoảng cách B: 35 mm, khoảng cách C: 352 mm

Chi tiết sản phẩm

Chất liệu

Inox 1.4301

Bề mặt

Xước mờ

Phân loại

Có 2 đế
15/12/2018

Tay nắm tủ, tay nắm có đế, tròn, có 2 đế

Ø 12 mm,

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.