Tay nắm tủ

Tay nắm tủ
1 of 1
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products

155.01.232 Handle st.st.matt 138x35mm

khoảng cách A: 138 mm, khoảng cách B: 35 mm, khoảng cách C: 128 mm

155.01.234 Handle st.st.matt 202x35mm

khoảng cách A: 202 mm, khoảng cách B: 35 mm, khoảng cách C: 192 mm

Chi tiết sản phẩm

Bề mặt

Xước mờ
Sản phẩm phụ và linh kiện
20/01/2019

Tay nắm tủ

Ø 10 mm,

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.