Tay nắm tủ

Tay nắm tủ
1 of 12
Tay nắm tủ
2 of 12
Tay nắm tủ
3 of 12
Tay nắm tủ
4 of 12
Tay nắm tủ
5 of 12
Tay nắm tủ
6 of 12
Tay nắm tủ
7 of 12
Tay nắm tủ
8 of 12
Tay nắm tủ
9 of 12
Tay nắm tủ
10 of 12
Tay nắm tủ
11 of 12
Tay nắm tủ
12 of 12
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products

110.35.281 TAY NẮM TỦ=KL, MẠ CROM BÓNG, 80X24MM

Khoảng cách A: 80 mm, khoảng cách B: 24 mm, khoảng cách C: 32 mm, mạ chrome, bóng

110.35.286 TAY NẮM TỦ=KL, MẠ CROM BÓN

Khoảng cách A: 220 mm, khoảng cách B: 24 mm, khoảng cách C: 128 mm, mạ chrome, bóng

110.35.681 TAY NẮM TỦ = KL,MẠ MÀU INO

Khoảng cách A: 80 mm, khoảng cách B: 24 mm, khoảng cách C: 32 mm, màu inox

110.35.686 TAY NẮM TỦ = KL MÀU INOX 220X24X18 MM

Khoảng cách A: 220 mm, khoảng cách B: 24 mm, khoảng cách C: 128 mm, màu inox

Chi tiết sản phẩm
Sản phẩm phụ và linh kiện
Tài liệu hướng dẫn
  19/02/2019

  Tay nắm tủ

  Studio Collection, Model H1355,

  Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

  Lưu ý

  Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.