Tay nắm âm, nhôm, nắp chụp, hợp kim kẽm, dáng chữ U

Tay nắm âm, nhôm, nắp chụp, hợp kim kẽm, dáng chữ U
1 of 3
Tay nắm âm, nhôm, nắp chụp, hợp kim kẽm, dáng chữ U
2 of 3
Tay nắm âm, nhôm, nắp chụp, hợp kim kẽm, dáng chữ U
3 of 3
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products

151.99.901 TAY NẮM TỦ 111x34MM, = KL

Khoảng cách A: 110 mm, khoảng cách B: 31 mm, khoảng cách C: 96 mm, khoảng cách D: 104 mm

151.99.902 TAY NẮM TỦ=KL,MÀU BẠC. 142X31X18MM

Khoảng cách A: 142 mm, khoảng cách B: 31 mm, khoảng cách C: 128 mm, khoảng cách D: 136 mm

151.99.903 TAY NẮM ÂM HỢP KIM KẼM MÀU

Khoảng cách A: 174 mm, khoảng cách B: 31 mm, khoảng cách C: 160 mm, khoảng cách D: 168 mm

Chi tiết sản phẩm

Chất liệu

Tay nắm âm: Nhôm
nắp chụp: Hợp kim kẽm

Bề mặt

Tay nắm âm và nắp chụp hai đầu: Màu bạc
Sản phẩm phụ và linh kiện
21/01/2019

Tay nắm âm, nhôm, nắp chụp, hợp kim kẽm, dáng chữ U

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.