Tay nắm kéo, cho cửa trượt, không có vỏ khoá

Tay nắm kéo, cho cửa trượt, không có vỏ khoá
1 of 3
Tay nắm kéo, cho cửa trượt, không có vỏ khoá
2 of 3
Tay nắm kéo, cho cửa trượt, không có vỏ khoá
3 of 3
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products

911.26.245 TAY NẮM KÉO CỬA TRƯỢT ĐỒNG BÓNG

Độ dày mặt thân khóa: 19.5 mm, đồng bóng

911.26.246 TAY NẮM GẠT=ĐỒNG MẠ NICKEL BÓNG

Độ dày mặt thân khóa: 19.5 mm, đồng mạ niken bóng

Chi tiết sản phẩm

Ứng dụng

Cho cửa trượt gỗ

Chất liệu

Mặt thân khóa và tay nắm kéo: Đồng

Forend

Vuông
20/01/2019

Tay nắm kéo, cho cửa trượt, không có vỏ khoá

  • Độ dày mặt thân khóa 30 mm

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.