Tay nắm gia cố cho ray trượt, cho các hệ thống đôi tối đa 2,800 mm không có vách giữa

độ võng tối đa của nóc tủ: <2 mm

408.30.970

Tay nắm gia cố cho ray trượt, cho các hệ thống đôi tối đa 2,800 mm không có vách giữa
1 of 1
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

độ võng tối đa của nóc tủ: <2 mm

408.30.970

Mã sản phẩm 408.30.970
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Ứng dụng

cho các hệ thống đôi tối đa 2,800 mm không có vách giữa
độ võng tối đa của nóc tủ: <2 mm (với mặt trước đóng)

Chất liệu

Nhôm
Product Features

Lưu ý khi đặt hàng

Cung cấp tay nắm gia cố tùy chỉnh theo yêu cầu. Vui lòng đặt hàng riêng bas đệm liên kết phù hợp.

17/01/2019

Tay nắm gia cố cho ray trượt, cho các hệ thống đôi tối đa 2,800 mm không có vách giữa

độ võng tối đa của nóc tủ: <2 mm

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.