Tay nắm dạng thanh âm, ngang, dùng cho cửa tủ không tay nắm, nhôm

Tay nắm dạng thanh âm, ngang, dùng cho cửa tủ không tay nắm, nhôm
1 of 5
Tay nắm dạng thanh âm, ngang, dùng cho cửa tủ không tay nắm, nhôm
2 of 5
Tay nắm dạng thanh âm, ngang, dùng cho cửa tủ không tay nắm, nhôm
3 of 5
Tay nắm dạng thanh âm, ngang, dùng cho cửa tủ không tay nắm, nhôm
4 of 5
Tay nắm dạng thanh âm, ngang, dùng cho cửa tủ không tay nắm, nhôm
5 of 5
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
  • Lắp đặt
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Chất liệu

Nhôm

Ứng dụng

Dùng cho cửa tủ không có tay nắm
lắp đặt giữa mặt trên và cửa phía dưới
Sản phẩm phụ và linh kiện
21/01/2019

Tay nắm dạng thanh âm, ngang, dùng cho cửa tủ không tay nắm, nhôm

Passages Collection,

  • Giữa mặt trên và cửa phía dưới

  • Lắp đặt

  • Lắp đặt

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.