Tay nắm cửa, Tay nắm gạt - Cassina, C12210

Bộ tay nắm gạt –, Bộ tay nắm gạt đế dài cho cửa chính, màu đồng bóng PVD 289 x 51 mm

901.98.986

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

  Bộ tay nắm gạt –, Bộ tay nắm gạt đế dài cho cửa chính, màu đồng bóng PVD 289 x 51 mm

  901.98.986

  Mã sản phẩm 901.98.986
  PCMin 1
  Thêm vào giỏ hàng

  Hãy chọn một sản phẩm

  See Required Products
  Chi tiết sản phẩm

  Chất liệu

  Đồng
  19/12/2018

  Tay nắm cửa, Tay nắm gạt - Cassina, C12210

  Bộ tay nắm gạt – Bộ tay nắm gạt đế dài cho cửa chính, màu đồng bóng PVD 289 x 51 mm

   Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

   Lưu ý

   Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.