CHỐT VẶN VÍT =KL M8/12.5X17MM

mạ chrome vàng, đường kính lỗ khoan: 10mm, ren trong: M8, chiều dài: 17 mm

030.10.585

1 of 1
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

mạ chrome vàng, đường kính lỗ khoan: 10mm, ren trong: M8, chiều dài: 17 mm

030.10.585

Mã sản phẩm 030.10.585
PCMin 100
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Chất liệu

Thép

Bề mặt

Mạ nhôm vàng

Sử dụng

Ốc lục giác
15/12/2018

CHỐT VẶN VÍT =KL M8/12.5X17MM

mạ chrome vàng, đường kính lỗ khoan: 10mm, ren trong: M8, chiều dài: 17 mm

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.