Tắc kê, M6, đồng

Đường kính lỗ khoan: 8 mm, chiều dài: 9 mm

039.00.267

Tắc kê, M6, đồng
1 of 3
Tắc kê, M6, đồng
2 of 3
Tắc kê, M6, đồng
3 of 3
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Đường kính lỗ khoan: 8 mm, chiều dài: 9 mm

039.00.267

Mã sản phẩm 039.00.267
PCMin 100
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Bề mặt

Sáng
19/01/2019

Tắc kê, M6, đồng

for drill hole Ø: 8 mm, Đường kính lỗ khoan: 8 mm, chiều dài: 9 mm

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.