Shearlock, Liên kết mộng, Lực lên đến 1,000 kg

Liên kết mộng

912.05.066

Shearlock, Liên kết mộng, Lực lên đến 1,000 kg
1 of 2
Shearlock, Liên kết mộng, Lực lên đến 1,000 kg
2 of 2
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Liên kết mộng

912.05.066

Mã sản phẩm 912.05.066
PCMin 1
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products
Chi tiết sản phẩm

Chất liệu

thân nhôm
Product Features

Bao gồm

Liên kết

Tài liệu hướng dẫn
  18/01/2019

  Shearlock, Liên kết mộng, Lực lên đến 1,000 kg

  Liên kết mộng

  Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

  Lưu ý

  Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.