Newsletter

Hãy đăng ký để nhận những tin tức mới nhất về sản phẩm và những thông tin chuyên ngành bổ ích

Đăng ký

Ý tưởng cho trái tim của ngôi nhà bạn

Cá tính làm bếp nào là bạn?
  • Bookmarks
  • Toàn cầu
  • Liên hệ

Ruột khoá hai đầu chìa, profile chuẩn, không có chức năng ưu tiên, Startec

Ruột khoá hai đầu chìa, profile chuẩn, không có chức năng ưu tiên, Startec
Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự
Hoặc chọn các sản phẩm theo đặc điểm như bên dưới
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

Thêm vào danh sách yêu thích

Hãy chọn một sản phẩm

Chọn các đặc điểm của sản phẩm

Xem danh mục sản phẩm để chọn

Với cách sắp chìa khác nhau

Khoảng cách A

Dim. B

Dim. C

Chi tiết sản phẩm

Chất liệu

Vỏ ruột khoá: Đồng

Bề mặt

Vỏ ruột khoá: Mạ niken

Type of locking

Chìa khác nhau, chìa copy S1 hoặc GLS

Hệ thống khoá

Với 5 pin cốc

Standard

Chứng chỉ theo tiêu chuẩn DIN 18252-70 và EN 1303:2005

Class

1

6

0

1

0

C

4

0

Nhiều thông tin hơn

Bao gồm

1 Ruột khóa hai đầu chìa

3 Chìa thép mạ niken

1 Vít bắt

17/11/2018

Ruột khoá hai đầu chìa, profile chuẩn, không có chức năng ưu tiên, Startec

Conventional key

Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

Lưu ý

Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.