Ruột khoá hai đầu chìa, profile chuẩn, không có chức năng ưu tiên, Startec

Ruột khoá hai đầu chìa, profile chuẩn, không có chức năng ưu tiên, Startec
1 of 2
Ruột khoá hai đầu chìa, profile chuẩn, không có chức năng ưu tiên, Startec
2 of 2
PC
Thêm vào giỏ hàng

Hãy chọn một sản phẩm

See Required Products

916.22.013 RUỘT KHÓA 35/35 =KL

Kích thước A: 35 mm, kích thước B: 35 mm, kích thước C: 70 mm

916.22.018 RUỘT KHOÁ 2 ĐẦU CHÌA 40/40MM

Kích thước A: 40 mm, kích thước B: 40 mm, kích thước C: 80 mm

Chi tiết sản phẩm

Chất liệu

Vỏ ruột khoá: Đồng

Bề mặt

Vỏ ruột khoá: Mạ niken

Type of locking

Chìa khác nhau, chìa copy S1 hoặc GLS

Hệ thống khoá

Với 5 pin cốc

Standard

Chứng chỉ theo tiêu chuẩn DIN 18252-70 và EN 1303:2005

Class

1

6

0

1

0

C

4

0

Nhiều thông tin hơn
Product Features

Bao gồm

1 Ruột khóa hai đầu chìa

3 Chìa thép mạ niken

1 Vít bắt

Tài liệu hướng dẫn
  17/02/2019

  Ruột khoá hai đầu chìa, profile chuẩn, chìa khác nhau, Startec

  Conventional key,

  Lưu ý: Hình ảnh có thể là của một sản phẩm tương tự

  Lưu ý

  Hãy chọn một sản phẩm trong giấy ghi nhớ hoặc trong danh mục sản phẩm, rồi cho nó vào giỏ hàng.